1.0.be95286904fb4d5166d8556c7a724cabfdce46d9
Logowanie do aplikacji
Rejestracja konta
Dodatkowe zabezpieczenie konta
Zmiana hasła
Przypomnienie hasła
Brak adresu email

Akcepuję wszystkie podane zgody

Twoja sesja wygasła
Dane nieaktualne
Aplikacja Rodo napotkała problem
Bądź pewnym że Twoje dane w naszej firmie są zarządzane zgodnie z RODO.

Witamy w aplikacji służącej do realizacji praw osoby, której dane dotyczą,

zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem), a mianowicie praw do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Jeśli chcieliby Państwo złożyć żądanie z ramach powyższych praw, prosimy o wypełnienie wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w niniejszej aplikacji jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80 - 864 Gdańsk;
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e - mail: [email protected], tel.+48 42 675 63 60.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: obsługi złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wykonania praw Pani/Panu Przysługujących zgodnie z art. 15-22 Rozporządzania.
  4. Pani/Pana dane osobowe zgłoszone w celu realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15-22 Rozporządzenia, będą przechowywane przez okres: 10 lat w celu zachowania dowodów rozliczalności zgodnie z art. 5 pkt. 2 Rozporządzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony w niniejszej aplikacji.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji Pani/Pana wniosku, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsłużenia Pani/Pana wniosku za pośrednictwem niniejszej aplikacji.
  9. Osoby które nie decydują się na podanie swoich danych osobowych w niniejszej aplikacji, zapraszamy do stawienia się osobiście do jednej z lokalizacji wskazanych biur.