1.0.be95286904fb4d5166d8556c7a724cabfdce46d9
Logowanie do aplikacji
Rejestracja konta
Dodatkowe zabezpieczenie konta
Zmiana hasła
Przypomnienie hasła
Brak adresu email

Akcepuję wszystkie podane zgody

Twoja sesja wygasła
Dane nieaktualne
Aplikacja Rodo napotkała problem

Uwaga - Prace konserwacyjne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami konserwacyjnymi aplikacji, tymczasowo nie jest możliwe składanie wniosków za jej pośrednictwem. Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pytań i wniosków dotyczących Państwa danych osobowych na adres: [email protected].

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i jednocześnie zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby Państwa wnioski zostały obsłużone w jak najkrótszym terminie.

Bądź pewnym że Twoje dane w naszej firmie są zarządzane zgodnie z RODO.

Witamy w aplikacji służącej do realizacji praw osoby, której dane dotyczą,

zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem), a mianowicie praw do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Jeśli chcieliby Państwo złożyć żądanie z ramach powyższych praw, prosimy o wypełnienie wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w niniejszej aplikacji jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80 - 864 Gdańsk;
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e - mail: [email protected], tel.+48 42 675 63 60.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: obsługi złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wykonania praw Pani/Panu Przysługujących zgodnie z art. 15-22 Rozporządzania.
  4. Pani/Pana dane osobowe zgłoszone w celu realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15-22 Rozporządzenia, będą przechowywane przez okres: 10 lat w celu zachowania dowodów rozliczalności zgodnie z art. 5 pkt. 2 Rozporządzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony w niniejszej aplikacji.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji Pani/Pana wniosku, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsłużenia Pani/Pana wniosku za pośrednictwem niniejszej aplikacji.
  9. Osoby które nie decydują się na podanie swoich danych osobowych w niniejszej aplikacji, zapraszamy do stawienia się osobiście do jednej z lokalizacji wskazanych biur.